{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

2.پرینترهای سه بعدی رزینی

پرینترهای سه بعدی رزینی

در اینجا قصد معرفی پرینترهای  liquid base   یا اصطلاحا  پرینترهای رزینی را داریم و رایج ترین کاربردهای آنها در حیطه های گوناگون را بیان خواهیم کرد.

در این نوع پرینترها از نوعی مواد حساس به نور استفاده میشود که در حالت عادی به صورت مایع هستند و پس از آن که تحت تابش نور UV قرار میگیرند به حالت جامد در می آیند. به این تغییر حالت از مایع به جامد در این مواد اصطلاح فوتوپلیمریزاسیون یا cure شدن گفته میشود.

این مواد با نام های گوناگونی شناخته میشوند از جمله رزین های UV CURE ، رزین های پرینترسه بعدی و در اصطلاح کمی آکادمیک تر آنها را فوتوپلیمر می نامند.

روش کلی کار پرینترهای سه بعدی به اینصورت است که مدل سه بعدی طراحی شده توسط کاربربوسیله یک نرم افزار به لایه های متعدد تقسیم میشوند که مدل سه بعدی در نهایت با روی هم قرار گرفتن این لایه ها بوجود می آید.

در پرینترهای سه بعدی رزینی،  هریک از لایه ها با cure  شدن رزینشکل میگیرد. به اینصورت که طرح هر بایه را با نور UV روی رزین می اندازیم و به این ترتیب نقاطی از رزین که تحت تابش قرار گرفتند از حالت مایع به جامد تبدیل میشوند و لایه مورد نظر ما را شکل میدهند.

این روند ادامه می یابد تا کل لایه ها روی یک دیگر قرار بگیرند و محصول ما را ایجاد کنند.


تکنولوژی های مختلفی برای پرینترهای سه بعدی رزینی وجود دارند که عبارتند از : پرینترهای SLA ، پرینترهای DLP ، پرینترهای LCD  و پرینترهای POLYJET .در مقالات آینده به معرفی و مقایسه هر یک از این تکنیک ها می پردازیم.

مهم ترین شاخصه پرینترهای رزینی، دقت ساخت بسیار بالای آنهاست که از آنها به عنوان دقیق ترین نوع پرینترهای سه بعدی یاد میشود.

این دقت و ظرافت ساخت بسیار بالاباعث گرایش زمینه های مختلف صنعت ، هنر، تجارت و پرشکی به استفاده روز افزون از  پرینترهای رزینی شده است.

طلاسازی، دندانسازی، صنایع حاوی قطعات با ساختارهای میکرومتری، ساخت ساختارهای میکروفلوئیدیک و هر نوع محصولی که در ساخت آن ساختارهای میکرومتری وجود دارد نیازمند استفاده از پرینترهای سه بعدی رزینی در مراحل مختلف ساخت هستند.امروزه از ساخت نمونه اولیه گرفته تا ساخت قالب ها وحتی ساخت مستقیم محصول نهایی با پرینترهای سه بعدی رزینی صورت میگیرد.